Annulerings
voorwaarden

Annulerings voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

De annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze diensten op het gebied van sport, cultuur en voeding dat wordt verzorgd door Skillz2Grow of haar onderaannemers. De annuleringsvoorwaarden worden direct van toepassing wanneer Opdrachtgever schriftelijk akkoord is gegaan op de de offerte.

Artikel 2: Algemeen

Bij annulering dient opdrachtgever dit schriftelijk via de mail of een vergelijkbaar medium te doen met duidelijke vermelding van de te annuleren activiteit .

– Opdrachtgever draagt daarbij zorg dat dit tijdig wordt gecommuniceerd.
– Opdrachtgever draagt daarbij zorg dat de annulering wederzijds wordt bevestigd tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer.

Artikel 3: Annuleringstermijnen en kosten

Wij hanteren de volgende annuleringstermijnen:

21 dagen of eerder annuleren van een losse activiteit of activiteit binnen een serie, is kosteloos.

14 dagen t/m 20 dagen annuleren van een losse activiteit of activiteit binnen een serie, betekent dat 50% van deze activiteit in rekening wordt gebracht.

7 dagen t/m 13 dagen annuleren van een losse activiteit of activiteit binnen een serie, betekent dat 75% van deze activiteit in rekening wordt gebracht.

1 dag t/m 6 dagen annuleren van een losse activiteit of activiteit binnen een serie, betekent dat 100% van deze activiteit in rekening wordt gebracht.

Bovenstaande annuleringskosten staan los van eventuele kosten die zijn gemaakt in kader van de opdracht zoals bijvoorbeeld: Boodschappen, Materiaalinkopen of Drukkosten. Skillz2Grow behoudt het recht om deze kosten door te berekenen aan de Opdrachtgever.

Artikel 5: Algemene voorwaarden

Op al onze diensten en producten zijn ook onze algemene voorwaarden van toepassing. Bekijk deze hier.